โรคต้อกระจก-ปัญหาสาธารณสุขทางตาอันดับ 1 ของไทย

ผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับสาเหตุของการตาบอด และสายตาเลือนรางในประเทศไทย พบ

ปัญหา 4 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก คือ โรคต้อกระจก มีมากถึงร้อยละ 69.7  รองลงมา คือ โรคทางจอประสาทตา ร้อยละ 13.2  โรคต้อหินและโรคความผิดปกติทางสายตา ร้อยละ 4

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพดวงตา เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งของไทยและของโลก

สถานการณ์สาธารณสุขทางตาทั่วโลกอัพเดตเมื่อปี 2558  พบว่า

36 ล้านคน ตาบอด

253 ล้านคน เป็นผู้ป่วยสายตาพิการ

65 เปอร์เซ็นต์ของผู้สายตาพิการเป็นคนอายุ 50 ปีขึ้นไป

1.1 พันล้านคน สายตาสั้น

1.1 พันล้านคน กำลังมีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพตา

ทุก 5 วินาที มีคนตาบอดเพิ่ม 1 คน

ทุกนาที มีเด็กตาบอดเพิ่ม 1 คน

ส่วนสถานการณ์สาธารณสุขทางตาในเมืองไทยนั้น โรคตาเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับที่ 9 ของไทย

เด็กไทยตาบอดคิดเป็น 0.11 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ตาบอดทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าประมาณการขององค์การอนามัยโลก (WHO) 60 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการตาบอดในเด็กไทย เกิดจากโรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด

โรคต้อกระจก เป็นปัญหาสาธารณสุขทางตาอันดับ 1 ของประเทศไทย

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยต้อกระจกรายใหม่เกิดขึ้น 60,000 คน ขณะที่ยังมีผู้ป่วยรายเก่าสะสม รอรับการผ่าตัดรักษาอยู่กว่า 100,000 คน

ประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48 ล้านคน พบว่าในจำนวนนี้เป็นต้อกระจกถึง 4.3 ล้านราย และจากอุบัติการณ์ดังกล่าว หากไม่มีการเร่งรัดจัดบริการผ่าตัด จะมีคนตาบอดจากโรคต้อกระจกเพิ่มขึ้น 42,840 ราย เป็นไปตามอัตราจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นตามฐานประชากร นอกจากนี้ยังพบว่าปี 2549-2550 มีผู้ป่วยอยู่ในภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก และรอการผ่าตัดอยู่ถึง 120,000 ราย

 

MEDINA Luzyn

อุดมด้วยคุณประโยชน์สารสกัดจากดอกดาวเรืองและบิวเบอร์รี่ ช่วยบำรุงสุขภาพสายตา และชะลอความเสื่อมของดวงตา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*