สถิติผู้ป่วยโรคต้อหิน

จากสถิติพบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคต้อหินจำนวน 60 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคต้อหินจำนวน 70 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับว่าจะมีผู้ป่วยโรคต้อหินเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน

10 % ของผู้ป่วยโรคต้อหิน มีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียการมองเห็น จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคต้อหิน 50-90 % ไม่รู้ตัวว่าเป็นต้อหิน เพราะไม่เคยตรวจตา

สำหรับประเทศไทย จากสถิติอุบัติการณ์ของการเกิดโรคพบว่า คนไทยเป็นโรคต้อหิน 36 % ของประชากรทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนในครอบครัวเป็นต้อหินกันมาก่อน และแนวโน้มของการเกิดโรคนี้ในกลุ่มคนไทยจะเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือในปี ค.ศ. 2010 มีคนไทยเป็นต้อหินประมาณ 6 แสนคน คาดว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีคนไทยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 7 แสนคน

 

MEDINA Luzyn

อุดมด้วยคุณประโยชน์สารสกัดจากดอกดาวเรืองและบิวเบอร์รี่ ช่วยบำรุงสุขภาพสายตา และชะลอความเสื่อมของดวงตา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*